MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Haji Shahidan bin Embok A Rahman bin Che Ali Yang DiPertua 09-8403101 09-8483210 ydp@mpd.gov.my
Mohamed Bin Man Mohamed Bin Man Pembantu Tadbir (P/O) 09-8403102 09-8483210 su@mpd.gov.my
Mohd Milzam bin Nur Anuar Yusman Asrol Bin Yusof Pemandu Kenderaan 09-8403116 09-8483210 milzam@mpd.gov.my
Bahagian Pentadbiran Dan Kesetiausahaan
Photo Name Designation Tel Fax Email
Diyana Binti Salleh Diyana Binti Salleh Pembantu Tadbir Kesetiausahaan 09-8403143 09-8483210 diyana@mpd.gov.my
Unit Pusat Setempat OSC
Photo Name Designation Tel Fax Email
Affizwan bin Sulong Farah Suhani Binti Said Pembantu Tadbir (P/O) 09-8403147 09-8483210 affizwan@mpd.gov.my
Unit Korporat dan Perhubungan Awam
Photo Name Designation Tel Fax Email
Rohani Binti Mohamad Rohani Binti Mohamad Pegawai Khidmat Pelanggan 09-8481931 09-8483210 rohanimohamad@mpd.gov.my
Abdul Salam Bin Mamat Abdul Salam Bin Mamat Penolong Pegawai Tadbir 09-8403206 09-8483210 salam@mpd.gov.my
Sharifah Rahilliza binti Tuan Dalam Sharifah Rahilliza binti Tuan Dalam Pembantu Tadbir (P/O) 09-8403205 09-8483210 sha@mpd.gov.my
Nurul Muhaijah Alhana binti Shahri Nurul Muhaijah Alhana binti Shahri Pembantu Awam 09-8403154 09-8483210 muhaijah85@mpd.gov.my
Jabatan Kejuruteraan Awam
Photo Name Designation Tel Fax Email
Afandi Bin Zakaria Afandi Bin Zakaria Pekerja Awam 09-8481931 09-8483210