MENU

                              

Pentadbir Tanah Dungun

Tuan Haji Anuar Bin Awang

                          

Tuan Yang Dipertua

Tuan Haji Lizan bin Che Mat

                              

Ketua Polis Daerah Dungun

OCPD Supt. Baharudin bin Abdullah

                           

Jurutera Daerah JKR Dungun

Puan Eliza Sufinah binti Mat Sepin

 

Pegawai Kesihatan Daerah Dungun

Dr. Aminnuddin bin Ma'pol

 

                 

Muhammad Hanafi Bin Abd Aziz

 

                      

Haji Azman Shapawi Bin Abdul Rani

 

 

                 

Haji Ab Hamid Bin Ismail

 

                  

Naraza Bin Muda

 

 

Haji Hassan Bin Abd Aziz

Tuan Haji Mohd Nasir bin A. Hamid

<--pagebreak-->

 

Puan Serena Lim binti Abdullah

 

 

Haji Hassan Bin Mansor

 

Haji Mohammed Nafi Bin Abdullah

 

Haji Mohd Hanafiah Bin Hitam

 

Haji Azmi Bin Ibrahim

 

Haji Harun Bin Salim

 

Haji Norulalzahar Bin Haji Ali

 

Haji Jamaludin Bin Jusoh

 

Hamdan Bin Haji Ahmad

 

 

 

 

 

Wan Mohamad Bin  Wan Ngah    

 

 

 

 

 

Encik Ahmad Bakhir Bin Chik 

 

Encik Muhammad Fauzan Bin Ramli

 

 

Puan Mukrimah Binti Abdullah