MENU
AttachmentSize
0(i). 2019 SURAT PEMAKLUMAN BERKENAAN SENARAI SEMAK KM BAGI KEPERLUAN TEKNIKAL SKMM 2.06 MB
0(ii). 2019 SURAT PEMAKLUMAN BERKENAAN KEPERLUAN TEKNIKAL SATU1.4 MB
0(A). PEMAKLUMAN BERKENAAN PENGEMUKAAN SIJIL PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC)169.07 KB
0(B). SURAT PERINGATAN KPD PSP BERKAITAN KESALAHAN MINOR DLM MENGEMUKAKAN PERMOHONAN PELAN DI OSC MPD557.53 KB
0(C). SURAT PEMAKLUMAN BERKAITAN DENGAN PENDEPOSITAN CCC 2018554.09 KB
0(D). SURAT PEMAKLUMAN PEMANSUHAN BORANG A DAN BORANG B495.08 KB
1(A). SURAT PENYELESAIAN CUKAI TAKSIRAN TERLEBIH DAHULU 2017568.42 KB
1(B). PSCT BORANG PENGESAHAN STATUS CUKAI TAKSIRAN PINDAAN 1 2017186.13 KB
2(B). BCAH BORANG CADANGAN ALAMAT HARTANAH PINDAAN 1 2017170.73 KB
2(A). SURAT PEMAKLUMAN KEPERLUAN TAMBAHAN SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN 2017578.65 KB
1. KOD SENARAI PERMOHONAN DAN KOD PERMOHONAN OSC ONLINE 2016170.28 KB
2. KM1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PINDAAN 1 2020267.4 KB
3. KM2 BORANG FI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG 2016196.79 KB
4. PB1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN PINDAAN 1 2017217.98 KB
5. PB2 BORANG KIRAAN PELAN BANGUNAN PINDAAN 2 2017220.28 KB
6. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN PINDAAN 1 2017201.61 KB
7. PKT1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH PINDAAN 1 2017205.73 KB
8. PKT2 PERAKUAN PELAN KERJA TANAH 2016186 KB
9. PKT3 BORANG FI PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH 2019193.49 KB
10. PL1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP PINDAAN 1 2017233.77 KB
11. PL2 BORANG FI PERMOHONAN PELAN LANDSKAP 2017175.47 KB
12. PTJ1 PERMOHONAN NAMA TAMAN DAN NAMA JALAN PINDAAN 1 2017190.72 KB
13. PTJ2 BORANG PERMOHONAN PELAN NAMA TAMAN DAN NAMA JALAN 2016159.75 KB
14. OSC:PRC1 - BORANG PRA RUNDINGAN (PRE-CONSULT)103.58 KB
15. SENARAI DESK OFFICER BAGI PRE-CONSULT & ATL 2016 (1)109 KB
16. CFO1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN SIJIL LAYAK MENDUDUKI CFO PINDAAN 1 2017152.28 KB
17. CCC1 SENARAI SEMAK NOTIFIKASI PERMULAAN KERJA BINAAN PINDAAN 1 2017151.33 KB
18. CCC2 SENARAI SEMAK NOTIFIKASI PEMERIKSAAN INTERIM PINDAAN 1 2017152.12 KB
19. CCC3 SENARAI SEMAK PEMERIKSAAN AKHIR I & II PINDAAN 1 2017152.61 KB
20. CCC4 SENARAI SEMAK DEPOSIT PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) PINDAAN 1 2017154.63 KB
21. JKB CCC(a) FORMAT PEMERIKSAAN INTERIM BAGI PERMOHONAN CCC PINDAAN 1 2017160.79 KB
22. JKB CCC(a) FORMAT PEMERIKSAAN AKHIR I & II DAN PENGESAHAN CCC PINDAAN 1 2017167.53 KB
23. OSC 3.0 MANUAL PEMOHON10.67 MB
24. OSC 3.0 MANUAL AGENSI 19.3 MB