MENU

Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Rusdi Bin Awang@Mohd Daham Rusdi Bin Awang@Mohd Daham Pegawai Penilaian 09-8403188 09-8483210 rusdi@mpd.gov.my
Jabatan Pelesenan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Razak bin Muda Razak bin Muda Pegawai Kesihatan Persekitaran 09-8403112 09-8483210 razak@mpd.gov.my
Razak bin Muda Razak bin Muda Pegawai Kesihatan Persekitaran 09-8403112 09-8483210 razak@mpd.gov.my
Pejabat Yang Dipertua
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Lukema Meri bin Salleh @ Abdul Latif Setiausaha 09-8403102 09-8483210 sumpd@mpd.gov.my
Jabatan Kejuruteraan Awam
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Fauzi bin Ibrahim Fauzi bin Ibrahim Jurutera 09-8403119 09-8483210 fauzi@mpd.gov.my
Jabatan Khidmat Pengurusan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Khairul Azhan bin Mohd Yusof Pengarah 09-8403134 09-8483210 azhan@mpd.gov.my
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Safuan bin Ismail Safuan bin Ismail Pegawai Perancang Bandar & Desa 09-8403179 09-8483210 safuan@mpd.gov.my
Bahagian Landskap Dan Taman Rekreasi
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Ahmad Faisal bin Ishtiyaq Ahmed Ahmad Faisal bin Ishtiyaq Ahmed Arkitek Landskap 09-8403120 09-8483210 faisal@mpd.gov.my
Unit Pusat Setempat OSC
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Norhadiyana binti Abdul Latif Norhadiyana binti Abdul Latif Pegawai Perancang Bandar & Desa 09-8403110 09-8483210 norhadiyana@mpd.gov.my
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Syazwana binti Sulaiman Syazwana binti Sulaiman Arkitek 09-8403106 09-8483210 syazwana@mpd.gov.my