MENU

iklan_jawatan_kosong_2019.pdf

 

1.          PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN DAN OPERASI)

 

Syarat Lantikan

 

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

 1. Warganegara Malaysia;

 

 1. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

 1. Sijil Pelajaran Malaysia atau  kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(Gaji permulaan : RM 1,352.00).

 

 

ii)             Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan  yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan : RM 1,408.40).

 

iii)          Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan  yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan : RM 1,464.80).

 

 

      iv)              Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek    Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia /Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  dengannya oleh kerajaan.

(keutamaan diberi kepada calon lelaki dan wanita yang berkebolehan mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas).

 

Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL)

 

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen, Pemandu Kenderaan, Penghantar Notis dan Pembantu Operasi  adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pembantu Tadbir Gred N19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan; dan

 

i)              mempunyai kelayakan diatas; atau

 

ii)             lulus Peperiksaan Khas atau dengan jayanya kursus yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan; dan

 

iii)            had umur perlantikan

 

 1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

 

 1. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

 

 1.  berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun

 

 

2.          PEMBANTU KESIHATAN AWAM GRED U19

 

SYARAT LANTIKAN:-

 

1.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

               

a)            warganegara Malaysia

               

b)            berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan:

                a.             Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan      (Kelayakan lantikan untuk kegunaan Pihak Berkuasa Tempatan)

                                                (Gaji Permulaan pada Gred U19 : RM1,360.00).

 

b.             Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan                  serta Sijil Pembantu Kesihatan Awam yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang               

              diiktiraf setaraf dengannya.

                                                (Gaji Permulaan pada Gred U19 : RM1,418.12).

 

                  c.             Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang - kurangnya Gred C) dalam   

                                   subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia

                                  atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

 

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN (PSL)

 

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan pembantu Perawatan Kesihatan dan pembantu Operasi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak berkuasa Melantik berkanaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke Jawatan Pembantu kesihatan Awam Gred U19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;

 

 1. Mempunyai kelayakan di peranggan (C); atau

 

 1. Lulus peperiksaan Khas; dan

 

 

                iii)            Had umur pelantikan:

 1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai                                                                       yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

 

 1. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai                                                                        yang umur persaraan paksa 56 tahun; atau

 

 

 1. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai                                                                      yang umur persaraan paksa 60 tahun.

 

 

3.       PEMBANTU PENILAIAN

             Syarat Lantikan

 

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

 1. Warganegara Malaysia;

 

 1. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

 1. Sijil Pelajaran Malaysia atau  kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam subjek Matematik pada peringkat peperiksaan tersebut.

(Gaji permulaan ialah pada Gred W19: RM 1,353.00); atau

 

 

ii)             Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan  yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred W19 : RM 1,409.40); atau

 

iii)        Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan  yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred W19 : RM 1,465.80).

 

 

iv)            Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek    Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia /Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  dengannya oleh kerajaan.

 

 

4.         PEMANDU KENDERAAN GRED H11

 

                Syarat Lantikan

 

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 

 1. Warganegara Malaysia;

 

 1. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

 

i)              Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

 

ii)             Lesen memandu Kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P); dan

 

iii)            Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara kenderaan berkenaan yang diliputi oleh skim perkhidmatan ini

 

                                Gaji permulaan Gred H11 ditetapkan mengikut Kelas Lesen Memandu:

 

Lesen D                                 :               RM 1,264.15

 

Lesen E/E1/E2                     :               RM 1,310.30

 

LesenF/H                              :               RM 1,356.45

 

Lesen G/I                               :               RM 1,402.60

 

iv)            Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek  Bahasa Melayu pada peringkat Pentaksiran Tingkatan Tiga/ Penilaian Menengah Rendah  atau kelulusan yang diiktiraf setaraf  dengannya oleh kerajaan.

 

               

5.         PEMBANTU AWAM GRED H11

 

Syarat Lantikan

 

 1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

 

 1. warganegara Malaysia

 

                b)            berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan:

                                a.             Pentaksiran Tingkatan Tiga/Penilaian Menengah Rendah atau               kelayakan yang diktiraf                                                     setaraf dengannya oleh Kerajaan.

                                                (Gaji Permulaan pada Gred H11 : RM1,218.00).

 

                  b.        (Syarat Tambahan: bagi tugas menyelamat, calon perlu memiliki Sijil Pertolongan Cemas serta berkebolehan berenang dan bagi tugas memandu enjinsangkut/motobot, calon  perlu memiliki perakuan kekomputeran berkaitan daripada Jabatan Laut Malaysia).

                                                (Gaji Permulaan pada Gred H11 : RM1,264.15).

 

         c)              Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya              Gred C) dalam subjek  Bahasa melayu pada peringkat Pentaksiran               Tingkatan Tiga/Penilaian MenengahRendah atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. Calon yang mempunyai sijil kemahiran berkaitan akan mempunyai kelebihan.

 

  CARA MEMOHON

 1. Setiap permohonan hendaklah melayari laman web  https://www.jobsmalaysia.gov.my/
 2. Pemohon dikehendaki mengemukakan semua maklumat jawatan yang dipohon di dalam jobmalaysia. 

 

CATATAN:

 

 1. Permohonan yang tidak lengkap atau permohonan palsu akan ditolak;

 

 1. Pemohon-pemohon yang disenarai pendek sahaja akan dipanggil temuduga.

 

 1. Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas satu (1) tahun dari tarikh tutup iklan dianggap tidak berjaya.

 

                                                                          

   Yang Dipertua

   Majlis Perbandaran Dungun

   Tarikh dikeluarkan : 24 Januari .2019