MENU
Elemen Gambar Maksud
Jata negeri
Terengganu
Jata negeri Terengganu

Kuasa (authority) dan tanggungjawab dalam pentadbiran dan pengurusan berdasarkan pada visi, misi dan objektif yang dibentuk.

Lingkaran
Bunga Dungun
Lingkaran bunga Dungun

Pengurusan dan perkhidmatan untuk masyarakat setempat.

Bentuk Bulat Bentuk Bulat Pembangunan prasarana dalam memenuhi kondisi semasa untuk kepentingan masyarakat setempat.
Segi tiga Segi Tiga Pembangunan infrastruktur yang pesat
Atom Atom Pembangunan dan perkembangan Teknologi semasa
Bunga Dungun Bunga Dungun

Pengurusan dan penyeliaan keindahan dan persekitaran sebagai aset pelancongan.

Warna Signifikasi
Biru Amalan Budaya Kerja Profesional
Merah Pengurusan Yang Cekap/Kuasa
Kuning Dasar dan Polisi/Amanah
Hitam Keteguhan dan Kewibawaan