MENU

                                           Bilangan Permohonan Mengikut Jenis dan

                                           Diselesaikan Mengikut Tempoh Piagam Di OSC

                                   Majlis Perbandaran Dungun  (Januari - Ju1ai 2018)                                                             

Jenis Permohonan Bil. Mohon Dalam Proses Selesai
 Permohonan Serentak 41 0 41 (100%)
Kebenaran Merancang 164 2 162 (99%)
Pelan Kejuruteraan 38 0 38 (100%)
Pelan Bangunan 217 0 217 (100%)
CCC 116 1 115 (99%)
Jumlah 576 3 573 (99.5%)