MENU

                                               Bilangan Permohonan Mengikut Jenis dan

                                           Diselesaikan Mengikut Tempoh Piagam di OSC

                                              Majlis Perbandaran Dungun  (Januari 2019 - April 2019)                                                             

Jenis Permohonan Bil. Mohon Dalam Proses Selesai
 Permohonan Serentak 5 0 5 (100%)
Kebenaran Merancang 47 0 47 (100%)
Pelan Kejuruteraan 5 0 5 (100%)
Pelan Bangunan 64 1 63 (98.4%)
CCC 0 0 0 (0%)
Jumlah 121 1 120 (99.1%)