MENU

                                               Bilangan Permohonan Mengikut Jenis dan

                                           Diselesaikan Mengikut Tempoh Piagam di OSC

                                              Majlis Perbandaran Dungun Tahun 2020                                                          

Jenis Permohonan Bil. Mohon Dalam Proses Selesai
 Permohonan Serentak      
Kebenaran Merancang 25 1 24 (96%)
Pelan Kejuruteraan 3 - 3 (100%)
Pelan Bangunan 41 8 33 (80%)
CCC 12 - 12 (100%)
Jumlah 81 9 72 (89%)