MENU

                                           Bilangan Permohonan Mengikut Jenis dan

                                           Diselesaikan Mengikut Tempoh Piagam Di OSC

                                   Majlis Perbandaran Dungun  (Januari - Mei 2018)                                                             

Jenis Permohonan Bil. Mohon Dalam Proses Selesai
 Permohonan Serentak 36 0 36 (100%)
Kebenaran Merancang 129 0 129 (100%)
Pelan Kejuruteraan 30 0 30 (100%)
Pelan Bangunan 110 0 110 (100%)
CFO 41 0 41 (100%)
Jumlah 346 0 346 (100%)