MENU

JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN & LANDSKAP

    1. PEMBANGUNAN

          A. Permohonan Kebenaran Merancang

                                                                                                                             

BIL.

BULAN

PERMOHONAN DITERIMA

PROSES DALAM TEMPOH 57 HARI & 108 HARI

PERATUS SELESAI (%)

1.
Januari
11 11 100
2.
Februari
17 17 100
3.
Mac
13 13 100
4.
April
12 12 100
5.
Mei
9 9 100
6.
Jun
     
7
Julai
     
8
Ogos
     
9
September
     
10
Oktober
     
11
November
     
12
Disember
     
 
JUMLAH