MENU

                                               Bilangan Permohonan Mengikut Jenis dan

                                           Diselesaikan Mengikut Tempoh Piagam Di OSC

                                  Majlis Perbandaran Dungun  (Januari - September 2018)                                                             

Jenis Permohonan Bil. Mohon Dalam Proses Selesai
 Permohonan Serentak 47 0 47 (100%)
Kebenaran Merancang 215 0 215 (100%)
Pelan Kejuruteraan 40 0 40 (100%)
Pelan Bangunan 246 0 246 (100%)
CCC 118 1 117 (99%)
Jumlah 666 1 665 (99.8%)