MENU

                                           Bilangan Permohonan Mengikut Jenis dan

                                           Selesai Mengikut Tempoh Piagam Di OSC

                                   Majlis Perbandaran Dungun  (Januari - April 2018)                                                             

Jenis Permohonan Bil. Mohon Dalam Proses Selesai
 Permohonan Serentak 35 0 35 (100%)
Kebenaran Merancang 115 0 115 (100%)
Pelan Kejuruteraan 22 0 22 (100%)
Pelan Bangunan 109 0 109 (100%)
CFO 0 - -
Jumlah 281 0 281 (100%)