MENU

                                           Bilangan Permohonan dan Selesai Mengikut

                                       Jenis Permohonan di Majlis Perbandaran Dungun  

                                                                  Januari 2018                                                              

Jenis Permohonan Bil. Mohon Dalam Proses Selesai
 Permohonan Serentak 16 0 16
Kebenaran Merancang 28 0 28
Pelan Kejuruteraan 7 0 7
Pelan Bangunan 34 0 34
CFO 0 0 0
Jumlah 85 0 85