MENU

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

          A. Pengeluaran Bil-Bil Cukai Taksiran

                                   

BIL.

BULAN

BILANGAN PENGELUARAN

PERATUS SELESAI (%)

1.
Januari
21,908 100
2.
Februari
21,908 100
3.
Mac
21,908 100
4.
April
21,908 100
5.
Mei
21,908 100
6.
Jun
21,908 100
7.
Julai
   
8.
Ogos
   
9.
September
   
10.
Oktober
   
11.
November
   
12.
Disember
   
 
JUMLAH