MENU

                                               Bilangan Permohonan Mengikut Jenis dan

                                           Diselesaikan Mengikut Tempoh Piagam Di OSC

                                  Majlis Perbandaran Dungun  (Januari - Oktober 2018)                                                             

Jenis Permohonan Bil. Mohon Dalam Proses Selesai
 Permohonan Serentak 51 3 49 (96%)
Kebenaran Merancang 271 0 271 (100%)
Pelan Kejuruteraan 44 0 44 (100%)
Pelan Bangunan 323 0 323 (100%)
CCC 119 1 118 (99%)
Jumlah 808 4 804 (99.5%)