MENU

                                           Bilangan Permohonan Mengikut Jenis dan

                                           Selesai Mengikut Tempoh Piagam Di OSC

                                       Majlis Perbandaran Dungun  (Jan - Mac 2018)                                                             

Jenis Permohonan Bil. Mohon Dalam Proses Selesai
 Permohonan Serentak 30 1 29 (96.67%)
Kebenaran Merancang 83 0 83 (100%)
Pelan Kejuruteraan 18 0 18 (100%)
Pelan Bangunan 59 0 59 (100%)
CFO 4 0 4 (100%)
Jumlah 194 1 193 (99.5%)