MENU

                                                                              

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

          A. Pengeluaran Bil-Bil Cukai Taksiran

Tahun 2018

Bulan

Bilangan Pengeluaran

Peratus Selesai (%)

Januari

22,604

100

Februari

22,622

100

Mac 22,622 100
April 22,622 100
Mei 22,622 100
Jun 22,622 100
Julai - -