MENU

                                                                              

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

          A. Pengeluaran Bil-Bil Cukai Taksiran

Tahun 2018

Bulan

Bilangan Pengeluaran

Peratus Selesai (%)

Januari

22,604

100

Februari

22,622

100

Mac 22,622 100
April 22,622 100
Mei 22,622 100
Jun 22,622 100
Julai 1,191 5.26
Ogos 1,191 5.26
September 1,191 5.26
Oktober 1,191 5.26
November 1,191 5.26
Disember 1,191 5.26