MENU

B. Permohonan Sambungan Lesen

Tahun 2018

Bulan

Permohonan Diterima

Peratus Selesai (%)

Januari

699

29

Februari

1,149

47

Mac 1,463 63
April 1,694 69
Mei 1,738 71
Jun 1,755 71.42
Julai 1,819  
Ogos 1,861  
September 1,871  
Oktober 1,904  
November 1,944  
Disember 1,945