MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan

    1. Bahagian Teknologi Maklumat
          A. Penyelenggaraan Komputer

Tahun 2018

Bulan

Permohonan Diterima

Peratus Selesai (%)

Januari

25

100

Februari

20

100

Mac 15 100
April 12 100
Mei 10 100
Jun 15 100
Julai 20 100