MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan

    1. Bahagian Teknologi Maklumat
          A. Penyelenggaraan Komputer

Tahun 2018

Bulan

Permohonan Diterima

Peratus Selesai (%)

Januari

1

100

Februari

0

100

Mac 4 100
April 4 100
Mei 2 100
Jun 2 100
Julai 4 100
Ogos 4 100
September 13 100
Oktober 21 100
November 5 100
Disember 8 100