MENU

                                               Bilangan Permohonan Mengikut Jenis dan

                                           Diselesaikan Mengikut Tempoh Piagam di OSC

                                              Majlis Perbandaran Dungun  (Jan-Feb 2019)                                                             

Jenis Permohonan Bil. Mohon Dalam Proses Selesai
 Permohonan Serentak 5 0 5 (100%)
Kebenaran Merancang 29 0 29 (100%)
Pelan Kejuruteraan 3 0 3 (100%)
Pelan Bangunan 40 1 39 (97.5%)
CCC 0 0 0 (0%)
Jumlah 77 1 76 (98.7%)