MENU

                                                                              

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

          A. Pengeluaran Bil-Bil Cukai Taksiran

Tahun 2020

Bulan

Bilangan Pengeluaran

Peratus Selesai (%)

Januari

3,974 100

Februari

   
Mac    
April    
Mei    
Jun    
Julai    
Ogos    
September    
Oktober    
November    
Disember