MENU

                                                                              

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

          A. Pengeluaran Bil-Bil Cukai Taksiran

Tahun 2020

Bulan

Bilangan Pengeluaran

Peratus Selesai (%)

Januari

3,974 100%

Februari

3,974 100%
Mac 3,974 100%
April 3,974 100%
Mei 3,974 100%
Jun 3,974 100%
Julai 2051 100%
Ogos    
September    
Oktober    
November    
Disember