MENU

                                  

Jabatan Penguatkuasaan dan Pelesenan

    1. Penguatkuasaan
          A. Penguatkuasaan Undang-Undang

Tahun 2019

Bulan

Bilangan Kompaun

Peratus Selesai (%)

Januari

27 67

Februari

27 41
 Mac 33 39.4
April 76 39.4
Mei    
Jun    
Julai    
Ogos    
September    
Oktober    
November    
Disember