MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan

    1. Bahagian Teknologi Maklumat
          A. Penyelenggaraan Komputer

Tahun 2019

Bulan

Permohonan Diterima

Peratus Selesai (%)

Januari

5

100

Februari

8

100

Mac 8 100
April 10 100
Mei    
Jun    
Julai    
Ogos    
September    
Oktober    
November    
Disember