MENU

                                  

Jabatan Penguatkuasaan dan Pelesenan

    1. Penguatkuasaan
          A. Penguatkuasaan Undang-Undang

Tahun 2020

Bulan

Bilangan Kompaun

Peratus Selesai (%)

Januari

   

Februari

   
 Mac    
April    
Mei    
Jun    
Julai    
Ogos    
September    
Oktober    
November    
Disember