MENU

B. Permohonan Sambungan Lesen

Tahun 2020

Bulan

Permohonan Diterima

Peratus Selesai (%)

Januari

   

Februari

   
Mac    
April    
Mei    
Jun    
Julai    
Ogos    
September    
Oktober    
November    
Disember