MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan

    1. Bahagian Teknologi Maklumat
          A. Penyelenggaraan Komputer

Tahun 2020

Bulan

Permohonan Diterima

Peratus Selesai (%)

Januari

3 100

Februari

   
Mac    
April    
Mei    
Jun    
Julai    
Ogos    
September    
Oktober    
November    
Disember