MENU

          B. Pengeluaran Sijil Layak Menduduki (CFO)

                                   

BIL.

BULAN

PERMOHONAN DITERIMA

PERATUS SELESAI (%)

1.
Januari
1 100
2.
Februari
   
3.
Mac
   
4.
April
   
5.
Mei
   
6.
Jun
   
7.
Julai
   
8.
Ogos
   
9.
September
   
10.
Oktober
   
11.
November
   
12.
Disember
   
 
JUMLAH