MENU

Jabatan Penguatkuasaan dan Pelesenan

    1. Penguatkuasaan
          A. Penguatkuasaan Undang-Undang

Januari 2018

 Pengeluaran Kompaun

Peratus Selesai (%)

28

32.14

 

 

 

 

 

 

2. Pelesenan

A. Permohonan Lesen Baru

Januari 2018

Permohonan Diterima

Peratus Selesai (%)

28

70