MENU

                                  

Jabatan Penguatkuasaan dan Pelesenan

    1. Penguatkuasaan
          A. Penguatkuasaan Undang-Undang

Tahun 2018

Bulan

Bilangan Kompaun

Peratus Selesai (%)

Januari

28

32.14

Februari

21

33.33

                Mac                     8                   25
April 11 18.18
Mei 6 33.33