MENU

Jabatan Khidmat Pengurusan

    1. Bahagian Teknologi Maklumat
          A. Penyelenggaraan Komputer

Januari 2018

Permohonan Diterima

Peratus Selesai (%)

25

100

 

 

 

J

 

    

                                             Bilangan Permohonan dan Selesai Mengikut

                                       Jenis Permohonan di Majlis Perbandaran Dungun  

                                                                  Februari 2018             

                              

Jenis Permohonan Bil. Mohon Dalam Proses Selesai
 Permohonan Serentak 8 0 8
Kebenaran Merancang 32 1 31
Pelan Kejuruteraan 8 0 8
Pelan Bangunan 24 0 24
CFO 23 0 23
Jumlah 95 1 94