MENU

Jabatan Penguatkuasaan dan Pelesenan

    1. Penguatkuasaan
          A. Penguatkuasaan Undang-Undang

Februari 2018

 Pengeluaran Kompaun

Peratus Selesai (%)

21 33.33

 

 

 

 

 

 

2. Pelesenan

A. Permohonan Lesen Baru

Februari 2018

Permohonan Diterima

Peratus Selesai (%)