MENU

 

Dua buah sangkar anjing telah dipasang di lokasi aduan Balai Besar dan dua buah sangkar dipasang di Sekolah Menengah Paka.