MENU

Semua Premis Perniagaan Yang Beroperasi Ketika Perintah Kawalan Pergerakan Dikehendaki Menjalankan Kerja-Kerja Pembersihan Dan Disinfeksi Mengikut Kepada Tatacara Pembersihan Dan Disinfeksi Di Tempat Awam (SOP) Yang Dikeluarkan Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bersama-Sama Arahan Ini, Majlis Perbandaran Dungun Menyediakan SOP Daripada Kementerian Kesihatan Malaysia Untuk Memudahkan Tuan/Puan Melaksanakan Kerja-Kerja Disinfeksi Tersebut.

sop_pembersihan_dan_disnfeksi_kkm.pdf