MENU
LampiranSaiz
1A. SURAT PENYELESAIAN CUKAI TAKSIRAN TERLEBIH DAHULU 2017568.42 KB
1B. PSCT BORANG PENGESAHAN STATUS CUKAI TAKSIRAN 2017187.69 KB
2A. SURAT PEMAKLUMAN KEPERLUAN TAMBAHAN SENARAI SEMAK PELAN BANGUNAN 2017578.65 KB
2B. BCAH BORANG CADANGAN ALAMAT HARTANAH 2017182.06 KB
SURAT PEMAKLUMAN PEMANSUHAN BORANG UNTUK MASUK PELAN495.08 KB
1. KOD SENARAI PERMOHONAN DAN KOD PERMOHONAN OSC ONLINE 2016170.28 KB
2. KM1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PINDAAN 1 2017123.02 KB
3. KM2 BORANG FI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG 2016196.79 KB
4. PB1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN PINDAAN 1 2017217.98 KB
5. PB2 BORANG KIRAAN PELAN BANGUNAN PINDAAN 1 2017220.17 KB
6. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN PINDAAN 1 2017201.61 KB
7. PKT1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH PINDAAN 1 2017205.73 KB
8. PKT2 PERAKUAN PELAN KERJA TANAH 2016186 KB
9. PKT3 BORANG FI PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH 2016200.77 KB
10. PL1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP PINDAAN 1 2017233.77 KB
11. PL2 BORANG FI PERMOHONAN PELAN LANDSKAP 2017175.47 KB
12. PTJ1 PERMOHONAN NAMA TAMAN DAN NAMA JALAN PINDAAN 1 2017190.72 KB
13. PTJ2 BORANG PERMOHONAN PELAN NAMA TAMAN DAN NAMA JALAN 2016159.75 KB
14. PRC1 BORANG PERAKUAN PRE-CONSULT 2016196.28 KB
15. SENARAI DESK OFFICER BAGI PRE-CONSULT & ATL 2016 (1)109 KB
16. CFO1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN SIJIL LAYAK MENDUDUKI CFO PINDAAN 1 2017152.28 KB
17. CCC1 SENARAI SEMAK NOTIFIKASI PERMULAAN KERJA BINAAN 2016151.18 KB
18. CCC2 SENARAI SEMAK DEPOSIT PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN CCC PINDAAN 1 2017154.45 KB
19. CCC(a) FORMAT BORANG PEMERIKSAAN INTERIM BAGI PERMOHONAN CCC 2016161.4 KB
20. CCC(b) FORMAT BORANG PEMERIKSAAN AKHIR I & II DAN PENGESAHAN CCC 2016166.43 KB
21. OSC 3.0 MANUAL PEMOHON10.67 MB
22. OSC 3.0 MANUAL AGENSI 19.3 MB