MENU
LampiranSaiz
1 SURAT PERMAKLUMAN PELAKSANAAN PRE-CONSULT (PINDAAN)611.81 KB
2 SURAT PERMAKLUMAN KEPERLUAN PRE-CONSULT (BERKUATKUASA 2 MEI 2016)639.8 KB
3 SENARAI DESK OFFICER BAGI PRE-CONSULT & ATL 2016 (1)109 KB
4 SURAT PEMAKLUMAN PINDAAN SENARAI SEMAK 2016647.67 KB
5 KOD SENARAI SEMAK DAN KOD PERMOHONAN OSC ONLINE89.15 KB
6 KM1 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG PINDAAN 2016122.08 KB
7 KM2 - BORANG FI PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG 2016113.4 KB
8 PB1 SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN BANGUNAN PINDAAN 2016218.68 KB
9 PB2 - BORANG KIRAAN PELAN BANGUNAN 2016148.79 KB
10 PJP1 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN JALAN DAN PERPARITAN 2016124.58 KB
11 PKT1 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH 2016127.6 KB
12 PKT2 - PERAKUAN PELAN KERJA TANAH 2016101.86 KB
13 PKT3 - BORANG FI PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH 2016118.78 KB
14 PL1 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN LANDSKAP 2016157.92 KB
15 PL2 - BORANG FI PERMOHONAN PELAN LANDSKAP 201692.82 KB
16 PTJ1 - PERMOHONAN PELAN NAMA TAMAN DAN NAMA JALAN 2016104.44 KB
17 PTJ2 - BORANG PERMOHONAN PELAN NAMA TAMAN DAN NAMA JALAN 201680.11 KB
18 PRC1 - BORANG PERAKUAN PRE CONSULT 201698.28 KB
19 CFO1 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN SIJIL LAYAK MENDUDUKI (CFO) 201683.76 KB
20 CCC1 - SENARAI SEMAK NOTIFIKASI PERMULAAN KERJA BINAAN 201668.78 KB
21 CCC2 SENARAI SEMAK DEPOSIT PERAKUAN SIAP DAN PEMATUHAN (CCC) 201671.78 KB
22 CCC(a) - FORMAT BORANG PEMERIKSAAN INTERIM BAGI PERMOHONAN CCC 201677.55 KB
23 CCC(b) - FORMAT BORANG PEMERIKSAAN AKHIR I & II DAN PENGESAHAN CCC 201683.43 KB
24 PIL1 PERMOHONAN IZIN LALU 201676.55 KB