MENU

Pekeliling Bil.1/2008- SUK.TR.JPA(S)TT. 193/37 Klt.5(38)

Pekeliling perbendaharaan.

<ul><li><a href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/bayaran-penceramah">BAYARAN PENCERAMAH</a></li><li><a

href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/pungutan-hasil-melalui- internet"> PUNGUTAN HASIL MELALUI INTERNET</a></li><li><a

href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/pengurusan-aset-alih-kerajaan">PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN</a></li></ul>

href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/bayaran-pakaian-rasmi">BAYARAN PAKAIAN RASMI</a></li></ul>

href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/kenaikan-gaji">KENAIKAN GAJI</a></li></ul>

href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/tanggung-kerja">TANGGUNG KERJA</a></li></ul>

href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/garis-panduan-perancangan-kemudahan-masyarakat">GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEMUDAHAN MASYARAKAT</a></li></ul>

Nota:<br>Maklumat di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini : <a href="http://get.adobe.com/reader/" target="_blank"><img alt="getAdobe" rel="lightbox" src="/sites/default/files/e40f79bc-06e4-4962-a1a6-8d4531632e59.png"></a></p>

href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/garis-panduan-perancangan-gated-community-guarded-neighbourhood">GARIS PANDUAN PERANCANGAN GATED COMMUNITY & GUARDED NEIGHBOURHOOD</a></li></ul>

href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/garis-panduan-perancangan-kejiranan-hijau">GARIS PANDUAN PERANCANGAN KEJIRANAN HIJAU</a></li></ul>

href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/garis-panduan-perancangan-pembangunan-di- kawasan-bukit-tanah-tinggi">GARIS PANDUAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN BUKIT & TANAH TINGGI</a></li></ul>

<ul><li><a href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/panduan-menggunakan-maybank2u-untuk-transaksi-internet">PANDUAN MENGGUNAKAN MAYBANK2U UNTUK TRANSAKSI INTERNET</a></li><li><a

href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/panduan-menggunakan-cimbclicks-untuk-transaksi-internet">PANDUAN MENGGUNAKAN CIMBCLICKS UNTUK TRANSAKSI INTERNET</a></li><li><a

href="/ms/mpd/sumber/pekeliling-panduan/tutorial-osc-online">Tutorial OSC Online Tutorial OSC Online</a></li></ul>