MENU

Pekeliling

Pekeliling Bil.1/2008- SUK.TR.JPA(S)TT. 193/37 Klt.5(38)

Pekeliling perbendaharaan

  Bayaran Penceramah Saiz fail :   151  Kb
  Pungutan hasil melalui internet Saiz fail :   160  Kb
  Pengurusan aset alih kerajaan Saiz fail : 7723 Kb
  Bayaran pakaian rasmi Saiz fail :     54  Kb
  Kenaikan gaji Saiz fail :   186  Kb
  Tanggung kerja Saiz fail :   369  Kb

Nota:
Maklumat di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini : getAdobe