MENU

Jadual kemudahan keagamaan di daerah Dungun

Jenis Kemudahan

Masjid

Surau

Tokong Cina

Kuil Hindu

Gereja

Kuala Abang
Besol
Jengai
Jerangau
Kuala Dungun
Kuala Paka
Kumpal
Pasir Raja
Rasau
Sura
Hulu Paka

3
1
2
10
9
6
4
3
3
3
1

6
-
4
31
65
30
7
1
14
15
11

1

1

1

Jumlah

46

190

2

1