MENU

Akta-akta yang diterimapakai oleh Majlis Perbandaran Dungun, di antaranya :

 • pdf Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) (Saiz Fail : 82.6 KB)

 • pdf Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) (Saiz Fail : 71.9 KB)

 • Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172)

 • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

 • Akta Keterangan, 1950 (Akta 56)

 • Akta Kontrak 1950 (Akta 136)

 • Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120)

 • Akta Tafsiran 1948 (Akta 388)

 • Akta Had Masa,

 • Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980

 • Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980

Nota:
Maklumat di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini : getAdobe