Fungsi Fungsi

Fungsi dan peranan Majlis Perbandaran Dungun adalah seperti di bawah:-

  • Merancang dan melaksanakan proses pembangunan bandar secara teratur sistematik berdasarkan kepada Rancangan Tempatan Dungun-Paka
  • Memastikan tahap kebersihan yang tinggi terhadap persekitaran dan premis melalui perkhidmatan yang diberikan serta kawalan dan penguatkuasaan Undang-Undang
  • Mengawal aktiviti pembinaan dan perniagaan yang dijalankan mengikut peraturan yang ditetapkan
  • Menyediakan kemudahan ruangniaga, infrastruktur awam dan kemudahan sosial bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan pelaburan swasta
  • Berusaha mendapatkan sumber hasil baru melalui pelbagai pendekatan dan projek usahasama
  • Memastikan kutipan hasil dan perbelanjaan diurus dengan cekap dan berkesan.