MENU

Pentadbir Tanah Dungun

Tuan Haji Anuar Bin Awang

Tuan Yang Dipertua

Tuan Haji Lizan bin Che Mat

Ketua Polis Daerah Dungun

OCPD Supt. Baharudin bin Abdullah

Jurutera Daerah JKR Dungun

Puan Eliza Sufinah binti Mat Sepin

Pegawai Kesihatan Daerah Dungun

Dr. Aminnuddin bin Ma'pol

Muhammad Hanafi Bin Abd Aziz

 

Haji Azman Shapawi Bin Abdul Rani

 

 

Haji Ab Hamid Bin Ismail

 

 

Naraza Bin Muda

 

 

Haji Hassan Bin Abd Aziz

Tuan Haji Mohd Nasir bin A. Hamid