MENU

Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Dungun

Profil :
Nama : Tuan Haji Lizan bin Che Mat  
Tarikh Lahir : 09 Mac 1969  
Pendidikan : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Geomatik  
Anugerah : Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K)  

 

Pengalaman Berkhidmat:

Tarikh

Institusi

14.09.2005 Pejabat Tanah Setiu
01.07.2006 Pejabat Daerah Setiu
01.02.2010 Majlis Daerah Marang
04.11.2012 Pejabat Daerah Setiu
01.01.2015 Pejabat Pengarah Tanah & Galian Negeri Terengganu
03.01.2016 Pejabat Daerah Kuala Nerus
05.09.2016 Pejabat Tanah Dungun
16.01.2019 Majlis Perbandaran Dungun