MENU

Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Dungun

Profil :
Nama : Osman bin A. Bakar  
Tarikh Lahir : 29.07.1959  
Pendidikan : B. Ec (Hons) (Malaya)  
Anugerah : AMT, PJK  

 

Pengalaman Berkhidmat:

Tarikh

Institusi

02.02.1991 Pejabat Tanah Kemaman
01.06.1998 Pejabat Daerah Kemaman
02.05.2001 Pejabat Tanah dan Galian Terengganu
02.01.2007 Pejabat Daerah Besut
01.01.2009 Pejabat Daerah Kemaman
01.06.2013 Pejabat Perbendaharaan Negeri Terengganu
17.05.2015 Majlis Daerah Marang
06.03.2016 Majlis Perbandaran Kemaman
05.09.2016 Majlis Daerah Hulu Terengganu
01.01.2018 Majlis Perbandaran Dungun