MENU

  Objektif

  Bagi memberikan perkhidmatan awam yang berkesan, Majlis Perbandaran Dungun telah menetapkan beberapa objektif selaras dengan fungsi dan peranannya sebagai Pihak Berkuasa Tempatan. Objektif-objektif tersebut adalah seperti berikut :

 

  • Menjamin perancangan dan pembangunan fizikal, sosial dan mental warga tempatan bagi menjamin kesejahteraan penduduk

  • Memastikan tahap kesihatan setempat berkeadaan sempurna dan persekitaran yang bersih, indah dan selesa

  • Menentukan perancangan pembangunan selaras dengan Pelan Rancangan Struktur dan Pelan Perancangan Pembangunan Bandar Dungun

  • Menyediakan kemudahan infrastruktur asas yang meliputi seluruh kawasan Majlis

  • Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi penduduk di kawasan yang berpotensi

  • Mewujudkan kawasan-kawasan riadah dan rekreasi bagi memenuhi keperluan warga Dungun

  • Memberi khidmat sokongan kepada kemajuan industri pembuatan, pelancongan, pendidikan dan lain-lain

 Objektif Kualiti Jabatan

 PROSES UTAMA

JABATAN/BAHAGIAN/UNIT

OBJEKTIF KUALITI

SASARAN/TEMPOH

 

Jabatan Perbendaharaan

 

Menguruskan Pembayaran bagi tuntutan kerja dan bekalan

 

14 hari bekerja dari tarikh dokumen yang lengkap diterima sebagaimana Arahan Perbendaharaan 103 (a)

 

 

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

 

Melaksanakan nilaian tahunan bagi cukai taksiran yang munasabah

 

bulan setelah borang F (Borang Perakuan Siap dan pematuhan) atau sijil layak menduduki diterima

 

Memproses surat bantahan ke atas Nilaian Tahunan dan diputuskan

 

2 bulan daripada tarikh bantahan diterima

 

Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran Pertama

 

Sebelum bulan Februari bagi setiap tahun

 

Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran Kedua

 

Sebelum bulan Ogos bagi setiap tahun

 

Jabatan Kesihatan Awam dan Pelesenan (Bahagian Kesihatan dan Kebersihan)

 

Memungut sisa pepejal (Sampah) supaya sentiasa bersih

 

Setiap hari bagi kawasan awam dan kawasan perniagaan

3 kali seminggu bagi kawasan perumahan

 

Jabatan Kesihatan Awam dan Pelesenan

(Bahagian Pelesenan)

 

Memproses kelulusan lesen baru

 

1 bulan

 

Memproses permohonan pembaharuan lesen

 

1 hari dengan syarat semua kehendak dan peraturan pelesenan dipatuhi oleh pemohon

 

Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap (Bahagian Perancangan Bandar)

 

 

Memproses permohonan kebenaran merancang

 

57 hari selesai melalui Unit Pusat Setempat (OSC)

 

 

Jabatan Perancangan Pembangunan dan Landskap (Bahagian Landskap)

 

Memastikan keceriaan dan keindahan Bandar sentiasa disenggara dan dalam keadaan baik

 

1 bulan

 

Jabatan Penguatkuasaan

 

Menjalankan operasi bagi haiwan merayau dengan mengurangkan ternakan berkeliaran dalam kawasan MPD

 

1 kali dalam seminggu

 

Jabatan Kawalan Bangunan

 

Memproses permohonan pelan bangunan

 

37 hari  selesai melalui Unit Pusat Setempat (OSC)

 

Jabatan Kejuruteraan

 

Memproses permohonan pelan kejuruteraan

 

57 hari  selesai melalui Unit Pusat Setempat (OSC)

 

 

 PROSES SOKONGAN

JABATAN/BAHAGIAN/UNIT

OBJEKTIF KUALITI

SASARAN/TEMPOH

 

Jabatan Khidmat Pengurusan

(Bahagian Pentadbiran)

 

Mengurus urusan surat menyurat dan urus setiap mesyuarat jabatan

 

Setiap hari

 

Jabatan Khidmat Pengurusan

(Bahagian Sumber Manusia)

 

Menyediakan latihan bagi mempertingkatkan kompetensi dan kemahiran kakitangan

 

80 % kakitangan mendapat melebihi 8 hari latihan setiap tahun

 

Pejabat Yang Dipertua

(Bahagian Teknologi Maklumat)

 

 

Menyelesaikan setiap aduan kakitangan yang melibatkan perisian dan perkakasan komputer

 

Kerosakan perisian – 14 hari

Kerosakan perkakasan – 14 hari bekerja

 

Pejabat Yang Dipertua

(Unit Korporat dan Perhubungan Awam)

 

 

Menerima aduan dan mengkaji kepuasan pelanggan

 

14 hari bekerja bagi aduan yang tidak melibatkan sebarang peruntukan kewangan