MENU

Anggaran Penduduk Daerah Dungun

Daerah 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
DUNGUN 163,900 166,900 171,100 175,400 178,900 182,500 186,000 189,600 193,300

 


Kadar Pertumbuhan Penduduk Purata Tahunan Daerah Dungun

Daerah 1991-2000 (%) 2000-2010 (%) 2016-2017 (%)
DUNGUN 2.49 1.52 2.0

 


Gunatanah Daerah Dungun (Hektar)

Daerah PERTANIAN % BANGUNAN % INDUSTRI %

RIZAB HUTAN

% LAIN-LAIN % LUAS DAERAH
DUNGUN 64,072.96 23.4 52,236.98 19.1 857.66 0.3 141,640.00 51.8 349.61 0.1 273,503.10