MENU

Anggaran Penduduk Daerah Dungun

Daerah 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DUNGUN 157,600 161,400 163,900 166,900 171,100 175,400 178,900 182,500

 


Kadar Pertumbuhan Penduduk Purata Tahunan Daerah Dungun

Daerah 1991-2000 (%) 2000-2010 (%) 2016-2017 (%)
DUNGUN 2.49 1.52 2.0

 


Gunatanah Daerah Dungun (Hektar)

Daerah PERTANIAN % BANGUNAN % INDUSTRI %

RIZAB HUTAN

% LAIN-LAIN % LUAS DAERAH
DUNGUN 64,072.96 23.4 52,236.98 19.1 857.66 0.3 141,640.00 51.8 349.61 0.1 273,503.10