MENU

Berikut merupakan Keputusan Statistik Aplikasi Dalam Talian yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Dungun  pada bulan Januari - September 2015  (Sila Klik Dibawah) :