Perundangan

Akta

Akta-akta yang diterimapakai oleh Majlis Perbandaran Dungun, di antaranya :Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) (Saiz Fail : 82.6 KB)

 • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) (Saiz Fail : 71.9 KB)

 • Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172)

 • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

 • Akta Keterangan, 1950 (Akta 56)

 • Akta Kontrak 1950 (Akta 136)

 • Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120)

 • Akta Tafsiran 1948 (Akta 388)

 • Akta Had Masa,

 • Kaedah-Kaedah Mahkamah Rendah 1980

 • Kaedah-Kaedah Mahkamah Tinggi 1980

Enakmen

Enakmen yang diterimapakai oleh Majlis Perbandaran Dungun, di antaranya :

Nota :
Maklumat di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini : adobe

 • Kemaskini Pada : Isnin 08 Julai 2024, 01:37:56.

pelawat sejak 2016

01169838

MAJLIS PERBANDARAN DUNGUN
Jalan Yahaya Ahmad,
23000 Dungun, Terengganu.

T : 09-8481931
F : 09-8483210
E : mpdungun@terengganu.gov.my

Portal rasmi Majlis Perbandaran Dungun

TERENGGANU PAY

privasi